روایت تصویری اقدامات سازمان تاکسیرانی در سوگ شهدای مقاومت

فضاسازی و تبلیغات محیطی در داخل سازمان، سطح پایانه های تاکسیرانی تهران و تاکسی های پایتخت، برپایی مراسم یادبود، مشارکت برای اجرای حرکت هماهنگ بیش از ۵۰۰ تاکسی در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی، برپایی ایستگاه صلواتی، بسترسازی سرویس رسانی صلواتی در روز مراسم از جمله مهمترین اقدامات سازمان تاکسیرانی تهران بوده است.

فضاسازی و تبلیغات محیطی در داخل سازمان، سطح پایانه های تاکسیرانی تهران و تاکسی های پایتخت، برپایی مراسم یادبود، مشارکت برای اجرای حرکت هماهنگ بیش از ۵۰۰ تاکسی در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی، برپایی ایستگاه صلواتی، بسترسازی سرویس رسانی صلواتی در روز مراسم از جمله مهمترین اقدامات سازمان تاکسیرانی تهران بوده است.


تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۵:۱۱ کد خبر : 66881

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما