در راستای مدیریت بهینه منابع آبی در منطقه۲۱ اجرا می شود؛ طرح ” ظرفیت سازی در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب ها “

با توجه به محدودیت منابع آبی و لزوم مدیریت بهینه آن؛ اولین جلسه آموزشی اجرای طرح “ظرفیت سازی در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب ها” در منطقه۲۱ در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی شهری تشکیل شد.

رحمانی شهردار این منطقه با بیان خبر فوق گفت: در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی شهری و با توجه به محدودیت منابع آب، اجرای طرح “ظرفیت سازی در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب ها” برای اولین بار و به صورت پایلوت در بین مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در اولویت کاری مجموعه مدیریت شهری ورودی غربی پایتخت قرار گرفت.
رحمانی در همین خصوص تاکید کرد: این طرح با هدف مشارکت اصولی ذینفعان از طریق ایجاد حساسیت، تجهیز آنها به دانش موضوع و توانمندسازی در زمینه تصمیم و با استفاده از نیروهای کارشناس و متخصص شهرداری منطقه۲۱ اجرایی خواهد شد و درنهایت خروجی آن، ایجاد طرح های پایدار بازچرخانی آب و توانمندسازی مدیران در تصمیم سازی برای طرح های محیط زیستی زیرساخت نوین خواهد بود.
شایان ذکر است؛ به منظور اجرای هرچه بهتر طرح مذکور، کارگاه های آموزشی ویژه ای برای مدیران و کارشناسان متخصص در نظر گرفته شده که در اولین جلسه این کارگاه آموزشی، معاون توسعه و پايش اداره كل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران، روسای ادارات و کارشناسان استاندارها و پایش منابع آلاینده اداره کل مذکور و جمعی از مدیران شهری و کارشناسان حوزه های مرتبط منطقه۲۱ حضور داشتند.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۷:۱۲ کد خبر : 67346

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما