پخش «داستانهای مورد علاقه شی جین پینگ» و «ما در راه بزرگی حرکت می کنیم» در برزیل

در آستانه سفر رییس جمهوری چین به برزیل برای حضور در یازدهمین نشست سران کشورهای بریکس، برنامه های «داستانهای مورد علاقه شی جین پینگ» و «ما در راه بزرگی حرکت می کنیم» به زبان پرتغالی که رادیو و تلویزیون مرکزی چین تولید کرده از روز دوشنبه ۲۰ آبان/ عقرب، ۱۱ نوامبر در زمان طلایی شبکه های خبری و هنری تلویزیون «گروه رسانه ای پرچمداران» (باندِیرانتِس د کمونیکاسیون)و رسانه های جدید آن پخش شد.

این دو برنامه نخستین بار در برزیل پخش می شد.

شن هایی شیونگ معاون بخش تبلیغات کمتیه مرکزی حزب کمونیست و رییس رادیو و تلویزیون مرکزی چین طی سخنانی اعلام کرد که پخش دو برنامه یاد شده پنجره ای برای آشنایی عمیق مردم برزیل با چین باز شده و مخاطبان برزیلی می توانند با تماشای آن با شخصیت شی جین پینگ رییس جمهور چین آشنا شوند. همچنین می توانند از تحولات بزرگ کشور تاریخی و باستانی چین در ۷۰ سال گذشته به ویژه چهره های جدید مردم چین در عصر جدید آگاه شوند و تعامل و تبادل فرهنگی بین مردم دو کشور تعمیق شود.

ژائو کارلوس سعد رییس گروه رسانه ای پرچمداران برزیل گفت که دو اثر شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین را خوانده و عمیقترین برداشتش از آن، اولویت دادن رییس جمهور چین به توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم است.

وی افزود که دوستی برزیل و چین تنها در زمینه اقتصادی و تجاری محدود نیست، بلکه مردم برزیل امیدوارند بیشتر با چین آشنا شوند.

وی ابراز اطمینان کرد که همکاری رسانه ای دو کشور و پخش برنامه های یاد شده به همگرایی مردم دو کشور و تقویت دوستی بین آنها یاری خواهد کرد.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۱۱:۰۸ کد خبر : 62936

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما