رد پاي بازنشستگان بانكهاي دولتي همچنان در بانكهاي خصوصي

با وجوديكه قوانين متعددي در خصوص عدم بكار گيري بازنشستگان مطرح بوده و هست ، همچنان بكار گماردن بازنشستگان در پستهايي بصورت قرار دادي و عذر بد تر از گناه به اسم ((مشاوره اي ))حتي در پستهاي مهم كه احتياج به نيروي و انرژي جواني احتياج دارد همچون معاونتهاي منابع انساني و اداري و مالي ديده مي شود .

به گزارش پیام فوری به نقل از راه مردم، اين در حالي است كه بارها و بارها از سازمان استخدامي كشوري ، نمايندگان مجلس ،مسئولين و وزراء شعارگونه از عدم بكار گيري اين قشر مطرح نموده اند… ولي همچنان استمرار و پافشاري بعضي از مديران بر بكار گيري اين افراد مطرح است!!!!
در ادامه طرح اين موضوع از مديران عامل بانكهاي خصوصي اين است ، علت بكارگيري و اشتغال افراد بازنشسته در پست هاي كليدي كه مي بايست نيروهاي تازه نفس ،متخصص گمارد ، چيست؟؟!!

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۱۴:۵۹ کد خبر : 47614

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما