حكم ديوان عدالت ادارى مربوط به شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی است

حكم ديوان عدالت ادارى درباره آيين نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی بوده و اين آيين نامه در مديريت جديد سازمان بيمه سلامت اصلاح شده است.

محمد هاشمى درباره مباحث مطرح شده در خصوص حكم ديوان عدالت ادارى مبنى بر دريافت وجوه غيرقانونى بر اساس آيين نامه شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی گفت: اين موضوع مربوط به آيين نامه استخدامى شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی بوده و در سال ٩٥ و ٩٦ شكايتى در اين رابطه در سازمان بازرسى مطرح شد و به ديوان عدالت ادارى رفت لیکن در مديريت جديد سازمان بيمه سلامت، بخشى كه مورد اعتراض سازمان بازرسى بود اصلاح و به ديوان عدالت ادارى نيز ارسال شد.

هاشمى بيان كرد: به اين دليل كه موضوع در دستور كار ديوان عدالت ادارى قرار گرفته بود و معتقد بودند آثار حقوقى دارد، با وجود اصلاحى كه انجام شده بود، اعلام كردند كه بايد بررسى شود و بعد از بررسى، همان قسمت از متن قبلى آيين نامه ابطال شد.

وى اظهار كرد: اين موضوع مربوط به سازمان بيمه سلامت نيست و اگر كسى در گذشته وجوهى در اجراى آيين نامه قبلى دريافت كرده، بر اساس حكم مراجع قضايى قابل اعاده است.

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۰:۲۶ کد خبر : 3993

نظر شما

صدای شما