وزیر امور اجتماعی و کار جمهوری عربی سوریه از منطقه۹ شهری بازدید کرد

ریمه قادری وزیر امور اجتماعی و کار جمهوری عربی سوریه به اتفاق هیات همراه و مفاخریان شهردار منطقه۹ از تعدادی از پروژه های پهنه غربی پایتخت بازدید کرد.

در این بازدید که از مرکز فناوری های هوشمند شهری، اندیشه سرای دکتر قریب و مجموعه شهربانو صورت گرفت بر لزوم حمایت از توانمند سازی بانوان و کارآفرینی تاکید شد.

شایان ذکر است دعوت وزیر امور اجتماعی و کار جمهوری عربی سوریه به اتفاق هیات همراه توسط وزارت کار،رفاه و امور اجتماعی و مشارکت مجموعه شهری پایتخت با بازدید از مناطق شهری و ظرفیت های کارآفرینی مرتبط با بانوان در مجموعه های تحت پوشش صورت گرفته است.

 

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۲۲:۱۵ کد خبر : 37242

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما