راه اندازي پست برق اصلی واحد فرآورش مركزي طرح توسعه ميدان نفتی آذر

همزمان با هفتمين سالگرد تاسيس شركت مهندسي و توسعه سروك آذر ، با ممارست شبانه روزي تالشگران این شركت و پيمانکاران طرح ، ترانسفورماتور A در پست برق اصلي واحد فرآورش مركزي(CPF )با سطح ولتاژ ۱۱ به ۶ كيلوولت با قدرت نامي ۱۱ مگاولت آمپر از طریق یکي از فيدرهاي خروجي پست متبا برق دار گردید و تحت تست تانسيون قرار گرفت.

خروجي ترانسفورماتور فوق تعداد ۶۶ عدد از تابلوهاي MV مستقر در پست برق اصلي و در گام بعدي ترانسفورماتورهاي LV را تغذیه مي نماید و به این ترتيب برق تمامي ساختمان ها و تاسيسات مربوطه و بخش اعظمي از
نواحي نفتي توسط این منبع تغذیه مي گردد. پست برق اصلي شامل دو دستگاه ترانسفورماتور MV و پنج دستگاه
ترانسفورماتور LV با توان هاي مختلف مي باشد كه طي مراحل بعدي ، برق دار مي گردند

لازم به ذكر است با برق دار شدن پست برق اصلي و ایجاد شدن جبهه هاي كاري جهت انجام تست هاي پيش راه اندازي
، راه اندازي و عملکردي سایر تجهيزات برقي واحد فرآورش مركزي نظير HVAC ساختمانها ، پمپ ها ، موتورها ، پانلها و … پيشرفت طرح با شتاب بيشتري انجام خواهد گرفت.

تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۲۰ - ۲۲:۰۲ کد خبر : 37238

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما