بسته ماندن نماد بانک ها در بورس

محتوای پیام : متاسفانه سال ها سهام دار یکی از بانک های خصوصی هستم و حدود ۲ سال است که نماد بانک در بورس بسته شده و موجب وارد شدن زیان به سهامداران شده است ، ما سهامداران چه گناهی کردیم که سرمایه زندگیمان باید اینگونه بلوکه شود و اگر نماد هم باز شود ۱۰۰ […]

محتوای پیام :
متاسفانه سال ها سهام دار یکی از بانک های خصوصی هستم و حدود ۲ سال است که نماد بانک در بورس بسته شده و موجب وارد شدن زیان به سهامداران شده است ، ما سهامداران چه گناهی کردیم که سرمایه زندگیمان باید اینگونه بلوکه شود و اگر نماد هم باز شود ۱۰۰ درصد با زیان هر سهم مواجه خواهیم بود

تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۰۴/۰۲ - ۱۲:۲۷ کد خبر : 1149

مطالب پیشنهادی

نظر شما

صدای شما